Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 4 OD 17.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BORSKO-MAJDANPEČKOG RUDARSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA", SREMSKA KAMENICA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING – ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STARI GRAD", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)
Izvor: Paragraf Lex