Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE RS I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE I ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNOG SPORAZUMA O KOMERCIJALNIM PRAVIMA U VANREDNOM VAZDUŠNOM AVIO-PREVOZU U EVROPI: Predviđeno je da će sedište Centralne kancelarije Projekta Trans-evropske železnice biti u Beogradu. Uređuje se prevoz putnika "taksi-letovima", prevoz vazduhoplovima do šest sedišta, hitni medicinski i humanitarni letovi, kao i letovi za neka izdvojena područja koja nisu povezana redovnim avio-prevozom


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 16. decembra 2016. godine:

  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice,
  • Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi.

Po Sporazumu koji je zaključen na period od dve godine, u Beogradu će biti sedište Centralne kancelarije Projekta Trans-evropske železnice, a taj dokument se odnosi, pre svega, na određene tehničke detalje našeg predsedavanja.

Multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi sačinjen je u Parizu 1956. i tada su ga potpisale četiri države, a danas je 21 zemlja potpisnica tog sporazuma.

Suština sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi odnosi se na uzak deo vanrednog javnog avio-prevoza, kao sto su prevoz putnika "taksi-letovima", prevoz vazduhoplovima do šest sedišta, hitni medicinski i humanitarni letovi, kao i letovi za neka izdvojena područja koja nisu povezana redovnim avio-prevozom.

Sporazum omogućava svima koji ga potpišu i svim avio-prevoznicima koji obavljaju ovakvu vrstu avio-prevoza da mogu da obavljaju taj prevoz bez posebnog odobrenja.

Usklađen je sa svim dokumentima vazduhoplovnih vlasti Srbije, kao i sa direktivama i dokumentima evropskih vazduhoplovnih vlasti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.12.2016.
Naslov: Redakcija