Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA PRIVATNO OBEZBEđENJE, KAO I ONI KOJI SU OBRAZOVALI UNUTRAšNJI OBLIK ORGANIZOVANJA OBEZBEđENJA ZA SOPSTVENE POTREBE - SAMOZAšTITNA DELATNOST, KAO I FIZIčKA LICA KOJA RADE U PRIVATNOM SEKTORU BEZBEDNOSTI, U OBAVEZI SU DA STEKNU LICENCU ZA VRšENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEđENJA DO 1. JANUARA 2017. GODINE


Svi koji žele da rade u privatnom sektoru bezbednosti moraju da imaju licencu, ali do sada su izdate samo tri takve dozvole. Predstavnici firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje kažu da je osnovni problem novac.

Pre nego što zaduže nove uniforme radnici firmi za obezbeđenje moraju da prođu obuku koja podrazumeva 100 časova teorije i prakse.

Predstavnici firmi kažu da je teško uskladiti obuku sa redovnim poslovima. To je, ističu, jedan od razloga zbog kojeg je mali broj onih koji su konkurisali za licencu. Ipak, kao glavni razlog navode finansije.

"S obzirom na to da su troškovi obuke od strane ovlašćenih licenciranih centara za obuku radnika obezbeđenja vrlo različiti - od 10.000 do 25.000 dinara, prosečna plata našeg radnika je oko 20.000 dinara", kaže Đorđe Vučinić iz Udruženja za privatno obezbeđenje.

Vučinić ističe da mora da se nađe najbolji modus kako bi materijalni trošak, plus troškovi koji se snose za dobijanje licenci i polaganje stručnog ispita, sve skupa sa lekarskim pregledom po zaposlenom, bio u rasponu od 25.000 do 40.000 dinara. Dodaje da je to veliki iznos u ovom trenutku i da ne mogu svi to da izdvoje.

U Udruženju za privatno obezbeđenje kažu da u tim firmama više od polovinu zaposlenih čine ljudi stariji od 50 godina, a koji su ostali bez posla u drugim preduzećima.

"Pokušavamo da sa centrima za obuku i sa firmama uspostavimo jedan sistem da se eventualno omogući radnicima kreditiranje od šest do 12 rata. Da li će se to na neki način odbijati od plate kao rata ili će to firma finansirati, to je sada stvar na poslodavcu", ističe Zoran Milićević iz Udruženja za privatno obezbeđenje.

Od početka godine skoro 400 kandidata je prošlo stručnu obuku. Da bi dobili licencu, pored ostalog, moraju da polože stručni ispit i prođu bezbednosne provere. Trenutno je nešto više od 60 osoba u procesu licenciranja.

Da bi pravno lice moglo da stekne licencu ono mora da ima određeni broj zaposlenih službenika obezbeđenja sa odgovarajućom licencom. Shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) posle 1. januara 2017. godine lica koja ne poseduju licencu neće moći da obavljaju ove poslove, kaže Nataša Ignjatović iz MUP-a.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova procenjuju da u privatnom sektoru bezbednosti radi između 27.000 i 30.000 zaposlenih i kažu da je taj sektor jedan od stubova nacionalne bezbednosti.

Izvor: Vebsajt RTS, Veljko Medić, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija