Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBUKA ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA ADVOKATSKE AKADEMIJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: Rok za prijavu kandidata 30 oktobar 2017. godine


Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za upis na seminar obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, na obuku za polaganje pravosudnog ispita.

Obuku za polaganje pravosudnog ispita – nastavu i vežbe, držaće predavači Advokatske akademije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita usvojenog od Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Rok za prijavu kandidata je 30.10.2017. godine.

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com sa naznakom "Za pripremu pravosudnog ispita".

U prilogu možete pogledati Plan i program obuke iz krivičnog prava.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 09.10.2017.
Naslov: Redakcija