Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ULOGA SUDSKIH VEŠTAKA U REŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA: Potrošačke sporove moguće rešavati dvojako, vansudskim i sudskim putem pri čemu važnu ulogu pre pokretanja spora imaju udruženja za zaštitu potrošača u smislu edukacije potrošača, pružanja pravnih saveta i pisanja prigovora trgovcima u cilju rešavanja potrošačkog problema. Ukoliko učinak udruženja ne rezultira pozitivnim ishodom, potrošač može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Koji god mehanizam zaštite da se primeni, neophodno je da se u postupku rešavanja spora utvrdi odnosno dokaže neispravnost kupljene robe i u tom postupku je potrebno obezbediti nalaz i mišljenje stručnog lica, eksperta, koji ima neophodno znanje i veštine


Potrošački sporovi nastaju onda kada potrošači nisu zadovoljni robom koju su kupili ili uslugom koju je trgovac obavio, izjavila je pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za zaštitu potrošača, Vesna Novaković, otvarajući TAIEX radionicu "Uloga sudskih veštaka u rešavanju potrošačkih sporova".

Ona je navela da je važno da se potrošači žale i ostvare svoje pravo i da je to bitan segment politike zaštite potrošača.

Prigovori potrošača mogu biti rešeni pozitivno i zadovoljavajuće za obe ugovorne strane, ali je nekada neophodno učešće treće nezavisne strane, kroz formalno presuđivanje ili putem postupka pregovaranja i mirenja.

Pomoćnica ministra je istakla da je potrošačke sporove moguće rešavati dvojako, vansudskim i sudskim putem i tom prilikom naglasila da važnu ulogu pre pokretanja potrošačkog spora imaju udruženja za zaštitu potrošača u smislu edukacije potrošača, pružanja pravnih saveta i pisanja prigovora trgovcima u cilju rešavanja potrošačkog problema.

Ona je navela da ukoliko učinak udruženja ne rezultira pozitivnim ishodom, potrošač može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

"Da je u Republici Srbiji prepoznat značaj ovih sporova govori i činjenica da su potrošački sporovi postali i sastavni deo Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014). S obzirom na to da sudski procesi dugo traju i na činjenicu da su potrošači nestrpljivi u ostvarenju svojih potrošačkih prava, Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) regulisano je i vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, naročito imajući u vidu neravnopravan položaj potrošača i trgovca u pogledu finansijskih mogućnosti, nepoznavanja prava i neiskustva kod nastupanja na sudu", naglasila je Vesna Novaković.

Koji god mehanizam zaštite da se primeni, neophodno je da se u postupku rešavanja spora utvrdi odnosno dokaže neispravnost kupljene robe i u tom postupku je potrebno obezbediti nalaz i mišljenje stručnog lica, eksperta, koji ima neophodno znanje i veštine.

Radionica koju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizuje u saradnji sa Evropskom komisijom održava se u utorak, 18. i sredu 19. oktobra 2016. godine, sa ciljem da eksperti iz EU podele svoja znanja i iskustva kako je kod njih regulisana uloga sudskih veštaka u postupku rešavanja potrošačkih sporova, kako je uređeno pitanje troškova njihovog angažovanja, kao i da predstave postupak dokazivanja nesaobraznosti robe kroz primere iz sudske prakse.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 18.10.2016.
Naslov: Redakcija