Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Izborna sednica Skupštine AKB zakazana za 3. decembar 2016. godine


Upravni Odbor Advokatske Komore Beograda (AKB) je na 141.sednici održanoj 11. oktobra 2016.bgodine, a na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tačka 15. i člana 33. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016) doneo Odluku o sazivanju Izborne Skupštine AKB za 03.12.2016. godine (subota) sa početkom u 11,00 časova koja će se održati uJP "Centar Sava", Milentija Popovića 9, Novi Beograd.

Na Izbornoj skupštini AKB vršiće se izbor za sledeće organe Advokatske komore Beograda:

 • Predsednika AK Beograda
 • Potpredsednika AK Beograda
 • 13 članova Upravnog Odbora AK Beograda
 • 5 članova Nadzornog Odbora
 • 1 Disciplinskog tužioca AK Beograda
 • 10 zamenika Disciplinskog tužioca
 • Predsednika Disciplinskog suda
 • Zamenika predsednika Disciplinskog suda
 • 22 sudija Disciplinskog suda AK Beograda
 • 82 predstavnika Advokatske komore Beograda u Skupštini AK Srbije (delegata)
 • 8 članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije iz reda predstavnika Komore Beograda (delegata)

Pozivaju se članovi AK Beograda da u skladu sa odredbom člana 33. stav 6. Statuta Advokatske komore Beograda, a najkasnije 15 dana pre održavanja Izborne skupštine, zaključno sa 17.11.2016. godine podnesu pismene predloge kandidata.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 14.10.2016.
Naslov: Redakcija