Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Predviđeno uspostavljanje ravnoteže između rešenja primerenih specifičnostima parničnog postupka pred privrednim sudovima, i potrebe za efikasnijim parničnim postupkom, a u interesu pravičnosti i fer suđenja


U organizaciji Privrednog apelacionog suda, a uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, na Zlatiboru je održano redovno godišnje Savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije. Na Savetovanju, na kome su razmatrana pitanja od značaja za postupanje privrednih sudova i harmonizaciju sudske prakse, predstavljene su aktivnosti i projekti Ministarstva pravde, usmereni ka obezbeđivanju uslova i normativnih okvira za kvalitetan i efikasan rad privrednih sudova.

Ministarstvo pravde u ovom trenutku priprema set novih pravosudnih zakona, kojim će detaljnije biti razrađene ustavne norme o pravosuđu. Nova zakonska rešenja će omogućiti sigurnu zastupljenost sudija privrednih sudova i Privrednog apelacionog suda u Visokom savetu sudstva, čije će učešće doprineti boljem radu ovog organa, u znatno širem delokrugu pitanja koja će biti u njegovoj nadležnosti”, istakla je državna sekretarka u Ministarstvu pravde Livija Pavićević.

Govoreći o predstojećim izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020), državna sekretarka je iznela uverenje da će njegovo noveliranje doprineti uspostavljanju ravnoteže između rešenja primerenih specifičnostima parničnog postupka pred privrednim sudovima, i potrebe za efikasnijim parničnim postupkom, a u interesu pravičnosti i fer suđenja.

Pavićević je učesnicima Savetovanja predstavila program (aplikaciju) sudske prakse, kojim je korisnicima iz privrednih sudova omogućen pristup bazama presuda, odluka i pravnih shvatanja Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog i Upravnog suda. Ova baza je povezana i sa bazom prakse Evropskog suda za ljudska prava, čime je nastao jedan komplementaran sistem, koji će omogućiti ujednačeno postupanje privrednih sudova u praksi, kao i usklađenost sa evropskim pravnim standardima i propisima Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 08.09.2022.
Naslov: Redakcija