Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: MINISTARSTVO PROSVETE UPUTILO NACRT ZAKONA VLADI RS. STUDENTIMA KOJI SU UPISALI FAKULTETE PO STAROM PLANU I PROGRAMU ROK ZA ZAVRšETAK STUDIJA BIćE PRODUžEN ZA DVE GODINE. PREDVIđENO JE I DA NEćE BITI PRODUžETKA ROKA ZA STUDIRANJE NA MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM STUDIJAMA PO STARIM PROPISIMA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je 16. septembra 2016. godine Vladi Republike Srbije Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa produženje roka za završetak osnovnih studija za studente koji studiraju po "starim" programima za dve godine, ali ne i rok za magistarske i doktorske studije.

Taj "stari program", navedeno je u saopštenju Ministarstva, odnosi se na onaj koji je regulisan propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015).

Ministarstvo je usvojilo mišljenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koje je nadležno da predlaže Ministarstvu politiku visokog obrazovanja, da se izmenama i dopunama Zakona ne produžava rok za studiranje na magistarskim i doktorskim studijama po starim propisima.

Izmene Zakona odnose se i na utvrđivanje prava studenata koji su u školskoj 2014/2015. odnosno 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESP bodova da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.09.2016.
Naslov: Redakcija