Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MUP FORMIRA RADNU GRUPU ZA SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA


U Ministarstvu unutrašnjih poslova biće formirana radna grupa za suzbijanje nasilja nad ženama, dogovoreno je na sastanku ministra Nebojše Stefanovića sa predstavnicama dve ženske organizacija "UN women" i Ženska platforma za razvoj Srbije.

Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova detaljno će analizirati sve slučajeve porodičnog nasilja, a činiće je predstavnici Direkcije policije, koji se bave problematikom porodičnog nasilja, i predstavnice organizacija "UN women" i Ženske platforme za razvoj Srbije.

Njenim formiranjem biće uspostavljena intenzivnija saradnja MUP-a sa specijalizovanim ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge ženama u situaciji nasilja.

Na sastancima će biti razmatrani predlozi koji će biti upućeni Savetu za suzbijanje nasilja u porodici Vlade Republike Srbije, kako bi ova grupa pružila punu podršku radu Saveta.

Izvor: Vebsajt Novosti, 17.07.2017.
Naslov: Redakcija