Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Sudovi donose rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju


Tumačenjem odredbi Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), korisnicima CHF kredita koji su u sporu protiv banke, a koji se tiče valutne klauzule (tužbe za ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule ili raskid zbog promenjenih okolnosti), sudovi donositi rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju kredita, navodi se u saopštenjuUdruženja bankarskih klijenata Efektiva.

Time su i definitivno opovrgnute tvrdnje učesnika u pregovorima oko donošenja Lex-a, da će korisnici kredita moći da nastave tužbe (koje se tiču valutne klauzule) čak i ako prihvate ponudu za Lex!

- Ovo je velika prevara svih onih koji su to u startu tvrdili i ovim je naneta velika šteta korisnicima CHF kredita koji su već prihvatili Lex, ubeđeni da će moći da nastave svoj spor - zaključuje se u saopštenju Efektive.

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu je dostupno na sajtu Efektive.

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)

Započeti sudski i drugi postupci

Član 5

Parnični postupak čiji je predmet spora u vezi sa valutnom klauzulom kod ugovora o kreditu kako je definisan ovim zakonom pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona prekida se danom stupanja na snagu ovog zakona. 

Izvršenje u postupku prinudnog izvršenja, odnosno postupku vansudskog namirenja u vezi sa naplatom potraživanja po osnovu ugovora o kreditu kako je definisan ovim zakonom odlaže se od dana stupanja na snagu ovog zakona i postupak može biti nastavljen samo u skladu sa članom 9. ovog zakona.

Posledice neprihvatanja konverzije

Član 9

U slučaju da korisnik u roku iz člana 7. ovog zakona ne obavesti banku da prihvata da se izvrši konverzija kredita, odnosno ne zaključi sa bankom ugovor kojim se vrši konverzija - otplata kredita se nastavlja u skladu sa ugovorom o kreditu, a postupci prekinuti, odnosno odloženi u skladu sa članom 5. ovog zakona nastavljaju se narednog dana od dana isteka tog roka.

Izvor: Vebsajt Efektive, 13.06.2019.
Naslov: Redakcija