Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE: Uslovi da se pomoć i dobije su da je šteta neposredna posledica elementarne nepogode i da je prijavljena u skladu sa zakonom, odnosno da je oštećena stvar služi i da je neophodna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i da je stvar čuvana sa pažnjom odnosno da su preduzete sve mere radi smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda


Vlada Republike Srbije Uredbom o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) je utvrdila Državni program pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata usled dejstva poplava i grada u junu ove godine, za koji je procenjeno da će biti potrebno 200 miliona dinara.

Prema izveštajima gradova i opština, procenjuje se da je oštećeno oko 1.000 porodičnih stambenih objekata u svojini građana, a u zavisnosti od obima oštećenja bespovratna državna pomoć je od 120.000 dinara za prvu kategoriju oštećenja do 600.000 dinara za petu kategoriju.

Uslovi da se pomoć i dobije su da je šteta neposredna posledica elementarne nepogode i da je prijavljena u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), odnosno da je oštećena stvar služi i da je neophodna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i da je stvar čuvana sa pažnjom odnosno da su preduzete sve mere radi smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.

Lokalne samouprave formiraju komisije koje vrše procene šteta a građane pozivaju da prijave štetu u roku od 15 dana od dana proglašenja prestanka elementarne nepogode.

Izvor: Vebsajt Kurir, 17.06.2019.
Naslov: Redakcija