Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIšćENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAđEVINSKOM ZEMLJIšTU UZ NAKNADU: NOVI ZAKON ćE OMOGUćITI INVESTITORIMA DA GRADE, DOK ćE PRIHOD OD NAKNADE OTIćI U FOND ZA RESTITUCIJU I U BUDżET REPUBLIKE I POKRAJINE VOJVODINE


Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu treba da omogući investitorima da grade, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ona je navela da u Srbiji ima 660.000 hektara građevisnkog zemljišta, od toga 5.500 hektara ili manje od jedan odsto podleže zakonu o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Ranije su investitori imali mogućnost samo da koriste to zemljište i zato nisu ni želeli dalje da grade na tom zemljištu, a novim zakonom, kojim smo gledali da zadovoljimo i interes države i investitora, stvorili smo mogućnost da investitori mogu da pravo korišćenja prebace u pravo svojine, ili dok ne steknu pravo svojine, da imaju pravo zakupa tog zemljišta na 99 godina po tržišnoj ceni, objasnila je ministarka.

Postoji i ono zemljište za koje je moguće umanjenje naknade i obično su to neki objekti u siromašnim opštinama ili ako su na građevisnkom zemljištu izgradili građevinske objekte, onda neće nikako plaćati naknadu, rekla je Mihajlović.

Ona je navela da je ukupna vrednost zemljišta koje podleže ovom zakonu oko milijardu evra i najavila da se očekuje da će prihod od naknade od po 500 miliona evra otići u Fond za restituciju i u budžet Republike i Pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.06.2015.