Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA: Zakon preveden na srpski znakovni jezik, izrađene su Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike


Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda je realizovala projekat Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog jezika, piše u saopštenju za medije.

U okviru projekta preveden je Zakon o upotrebi znakovnog jezika ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015 - dalje: Zakon) na srpski znakovni jezik. Takođe, izrađene su Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike.

Prevod Zakona je prvi prevod nekog domaćeg pravnog akta na srpski znakovni jezik. Pre toga, Centar za orjentaciju društva i ATSZJ preveli su UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja je bila jedini akt pristupačan na srpskom znakovnom jeziku.

Prevod i brošura izrađene su kako bi se članovi zajednice gluvih u Srbiji osnažili za aktivno i pod jednakim uslovima učešće u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou.

Takođe je cilj da se podigne svest šire javnosti kroz upoznavanje sa pravima gluvih osoba koja su garantovana Zakonom i načinom njihovog ostvarivanja, sa ciljem njegove pune implementacije, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 17.05.2017.
Naslov: Redakcija