Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE POZIVA BANKE DA NE NAPLAĆUJU NAKNADU NA NAMENSKE RAČUNE ZA POMOĆ UGROŽENIMA U POPLAVAMA


Narodna banka Srbije poziva sve banke da imajući u vidu tešku situaciju koja je pogodila čitavu zemlju, pokažu solidarnost i ne naplaćuju naknadu po osnovu uplata i prenosa sredstava na namenske dinarske i devizne račune otvorene radi pomoći ugroženima i otklanjanja posledica poplava, kao i da ne naplaćuju naknade za otvaranje i vođenje ovih namenskih računa.

Narodna banka Srbije će objaviti spisak banaka koje su se odazvale ovom pozivu.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije je na hitnoj sednici Izvršnog odbora donela odluku da bankama ne naplaćuje naknadu za obračun utvrđenu Odlukom o jedinstvenoj tarifi po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na ove namenske račune.

Narodna banka Srbije poziva sve donatore da sredstva za pomoć ugroženima i otklanjanje posledica poplava prikupljaju na posebnim, namenskim dinarskim i deviznim računima kako bi, u skladu sa ovim pozivom, bili oslobođeni troškova prilikom uplata i prenosa sredstava.

Narodna banka Srbije će na osnovu obaveštenja Ministarstva finansija i banaka, a radi sprečavanja zloupotreba, objaviti brojeve namenskih računa za uplatu pomoći ugroženima i otklanjanje posledica poplava.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 18.5.2014.