Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE: Srbija napredovala, ali mora poboljšati vladavinu prava


Evropska komisija u izveštaju o napretku Zapadnog Balkana u evropskim reformama ocenila je da je Srbija ostvarila napredak u pregovorima o članstvu s EU, ali da će sveukupni ritam pregovora zavisiti posebno od toka promena na polju vladavine prava i normalizacije odnosa s Kosovom. Za Kosovo su ključne evropske reforme i dijalog sa Beogradom.

Srbija je napredovala, ali mora pospešiti vladavinu prava i odnose s Kosovom, navodi EK.

"Mada je izvestan napredak ostvaren u vladavini zakona, Srbija mora ojačati napore i dati opipljivije rezultate, naročito kad je reč o uslovima za slobodu izražavanja", navodi Evropska komisija.

U izveštaju, koji je prvi put sačinjen za razdoblje od godinu i po dana i uključuje zamašniju ekonomsku analizu, takođe se stavlja do znanja da je nužno da vlasti u Beogradu "ojačaju nezavisnost i sveukupnu efikasnost pravosudnog sistema" i "ostvare održiv napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala".

U dokumentu Evropske komisije se navodi da "Srbija treba da produbi angažovanje u dijalogu s Kosovom, uključujući primenu svih dogovora, a posebno onog o energiji".

Takođe se ističe da je da je "s tim u vezi dobrodošla inicijativa srpskog predsednika za pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu".

"Srbija treba da nastavi da igra pozitivnu ulogu u regionu u poboljšanju regionalnih veza i očuvanju stabilnosti", poručuje Komisija u Briselu.

"Ekonomske reforme u Srbiji daju rezultate, posebno u makroekonomskoj stabilizaciji", navodi izvršno telo EU i napominje da su državne i privatne investicije nedovoljne, a nužno je da se poboljšaju uslovi privređivanja za mala i srednja preduzeća.

Komisija je stavlja do znanja da su "i dalje nedovoljne krupnije strukturne reforme državne uprave, poreskih vlasti i državnih preduzeća".

Izvor: Vebsajt N1, 17.04.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija