Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA ALŽIROM: Održana prva runda pregovora, usaglašena 24 člana Nacrta ugovora


U Beogradu je, od 16. do 18. aprila 2018. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Demokratskom Narodnom Republikom Alžir.

Tokom pregovora, koji su održani u atmosferi uzajamnog uvažavanja i razumevanja, razmatrani su i usaglašeni prvih 24 člana Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, potpisan je Usaglašeni zapisnik sa pregovora u kojem je, pored ostalog, navedeno da će se naredna runda pregovora obaviti u Alžiru, u vremenu koje će, na predlog alžirske strane, naknadno, biti dogovoreno diplomatskim putem.

Blagovremeno ćemo izvestiti o daljim informacijama u vezi sa napred navedenim.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 18.04.2018.