Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU: Za vreme bolničkog lečenja od pacijenta se naplaćuje 50 dinara po bolničkom danu bez obzira koje usluge, operacije i intervencije su mu pružene. Ukoliko je bolesniku još i ugrađen neki implantant, kao što je stent, graft, ili endoproteza kuka, osim pomenutog iznosa, osiguranik plaća i participaciju za ugrađeni materijal – implantant. Pacijent plaća pet procenata cene implantanta, ali takva ukupna participacije ne sme da pređe 30.000 dinara po operaciji


Iako se iznos participacije nije menjao još od oktobra 2009. godine, mnogi građani negoduju kada dođe vreme da na šalteru državne zdravstvene ustanove vade novčanik. Za svako "dobar dan" u domu zdravlja, bilo da su došli samo da podignu lekove, obave kontrolu ili zaključe bolovanje, plaćaju 50 dinara.

U apotekama je daleko dramatičnije: pacijenti, koji su dobili na recept lek za koji se plaća učešće osiguranika u troškovima, ponekad moraju da doplate i više od 1.000 dinara.

Zato pojedini neretko odustaju od propisane terapije. Oni se vraćaju izabranom lekaru, zahtevajući da im se prepiše lek sa takozvane A liste, za koji se participacija plaća samo 50 dinara.

Da bi barem malo olakšali finansijske muke svojih pacijenata, specijalisti su naučili šifre bolesti za koje se ne plaća participacija.

Uslovi pod kojima se osiguranik oslobađa participacije strogo su definisani i najčešće istaknuti na vidnom mestu u zdravstvenoj ustanovi i apoteci. Iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja podsećaju da participaciju ne plaćaju ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, kao i slepe i trajno nepokretne osobe.

Takođe, lekove i preglede će besplatno dobiti i svi oni koji dobijaju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, ali i raseljena lica sa Kosova i Metohije, deca, trudnice i porodilje. Novac na šalterima ne bi trebalo da spreme ni oboleli od najtežih oboljenja, davaoci tkiva i organa za transplantaciju. U poslednje vreme sve više građana se raspituje da li su potpisnici donorskih kartica oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Činjenica da je neko potpisnik donorske kartice ne oslobađa od plaćanja participacije, s obzirom na to da samo potpisivanje ne znači da će ta osoba i dati organ, odnosno tkivo – naveli su u Fondu.

Dobrovoljni davaoci krvi oslobođeni su učešća u ceni lekova, ali ne bezuslovno: oni koji su krv dali deset i više puta, ne plaćaju za preglede, ali plaćaju participiraju za medikamente sa pozitivne liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantante.

Vodi se računa da participaciju za lečenje ne plaćaju ni najsiromašniji, ali oni moraju da dokažu da imaju primanja "ispod cenzusa". Taj iznos se mesečno menja: trenutno, u aprilu, participacije može da bude oslobođen osiguranik koji ima primanja ispod 27.040 dinara, ukoliko živi sam, ili ispod 20.800 dinara po članu domaćinstva, ako živi u zajednici. Svoj težak materijalni položaj dokumentuju dostavljanjem dokaza o primanjima člana porodice (zarada ili penzija ostvarene u prethodnom mesecu).

U RFZO-u objašnjavaju da je novac od participacija pacijenata prihod zdravstvene ustanove, a ne RFZO-a. Propisana je Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon), nije isto što i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, koje smo dužni svi da plaćamo, pa se ne može govoriti o ukidanju participacija.

Iznosi participacije propisani su Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017). Za vreme bolničkog lečenja od pacijenta se naplaćuje 50 dinara po bolničkom danu bez obzira koje usluge, operacije i intervencije su mu pružene. Ukoliko je bolesniku još i ugrađen neki implantant, kao što je stent, graft, ili endoproteza kuka, osim pomenutog iznosa, osiguranik plaća i participaciju za ugrađeni materijal – implantant. Pacijent plaća pet procenata cene implantanta, ali takva ukupna participacije ne sme da pređe 30.000 dinara po operaciji.

Najviše trenutne participacije su 900 dinara za pregled na PET skeneru i 600 za pregled magnetnom rezonancom.

Iznosi participacija:

50 dinara

- lek izdat na recept

- pregled kod izabranog lekara u domu zdravlja

- pregled specijaliste

- uput za sve laboratorijske usluge (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)

- rendgenski pregled i snimanje

- nošenje holter aparata

- endoskopski pregled

- EKG

- spirometrijski test pluća

- rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi (po danu)

100 dinara

- pregled na ultrazvučnom aparatu

150 dinara

- pregled i terapija u nuklearnoj medicini

300 dinara

- pregled na skeneru

- pregled na osteodenzitometru

900 dinara

- pregled na PET skeneru

600 dinara

- pregled na magnetnoj rezonanci

30.000 dinara

- najviši iznos po operaciji

Izvor: Vebsajt Politika, Olivera Popović, 11.04.2017.
Naslov: Redakcija