Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LISTA LEKOVA PET GODINA NIJE DOPUNJENA NOVIM MEDIKAMENTIMA I TERAPIJAMA: RFZO TVRDI DA IM UšTEDA NIJE CILJ, VEć DA SE NOVCEM KOJIM SE RASPOLAżE OMOGUćI BOLJI KVALITET LEčENJA VEćEM BROJU OSIGURANIH LICA


Nijedan savremeni lek pet godina nije registrovan na listi lekova u Srbiji, zbog čega se pacijenti leče zastarelim terapijama.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da im nije cilj ušteda, već se radi samo o tome da se novcem kojim se raspolaže "omogući bolji kvalitet lečenja i omogući lečenje većem broju osiguranih lica".

Suprotno stavu Fonda, ekonomista Dragan Lončar smatra da je moguće napraviti uštede za nove terapije.

"Ta rezerva je napravljena u okviru RFZO, gde je uveden Pravilnik o obrascu izveštaja o cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta ("Sl. glasnik RS", br. 102/2013). Smanjene su cene generičkih lekova i tu su napravljene uštede od desetina miliona evra. To bolje znaju u RFZO. Uštede su se mogle preliti na inovativne lekove, međutim te uštede su otišle za neke druge namene", objašnjava Lončar.

Podsetimo da se Srbija nalazi među zemljama sa najtežom situacijom u Evropi, budući da u periodu od pet godina "Lista lekova" nije dopunjena uvođenjem praktično nijedne inovativne terapije. Tim povodom, svetski i domaći stručnjaci predstavili su sistemsko rešenje za transparentnu, savremenu i efikasnu "Listu lekova" u Srbiji, takozvani "Sistem za pragmatičnu procenu vrednosti - PVA sistem", čijim bi se uvođenjem rešio problem dugogodišnje blokade ulaska novih terapija na Listu i pacijentima u Srbiji omogućio pristup savremenim terapijama.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 17.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija