Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA "SAMOOPOREZIVANJE KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, PODNOŠENJE PPP PD SA PRIMERIMA I AKTUELNA PITANJA U VEZI SA OBRAČUNOM ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - sa aspekta radnih odnosa, zarada, poreza i doprinosa

NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.3.2014. GODINE •

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA KOJI JEDAN IZVOĐAČ RADOVA (OBVEZNIK PDV) VRŠI DRUGOM IZVOĐAČU RADOVA

Izvor: Paragraf Lex