Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STRATEGIJA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA ZA PERIOD 2020-2024. GODINE: Četiri posebna cilja Strategije su kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, sprečavanje unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom, efikasno i delotvorno kažnjavanje izvršioca krivičnog dela pranje novca i oduzimanje nezakonito stečene imovine, uočavanje i otklanjanje pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavanje izvršioca krivičnog dela finansiranja terorizma


Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za period 2020-2024. godine, izjavio je ministar finansija Siniša Mali i dodao da je to još jedan važan korak u borbi za osnaživanje ekonomskog sistema Srbije.

On je rekao je da je to važna stanica na putu ka zdravoj i očuvanoj ekonomiji, pravno-regulativnoj bazi koja čuva privredu od nelegalnih tokova novca.

"Neregulisani tokovi novca svaki finansijski sistem i privredu čine ranjivim i otežavaju da se lakše nađe odgovor na ekonomske izazove kojih je sve više u eri globalizacije i digitalizacije", ocenio je Mali.

Dodao je da pranje novca izaziva niz negativnih posledica po društvo, koje se ogledaju u smanjenju legalnog privrednog sektora, uticaju na novčanu masu i devizni kurs, kao i na poreski sistem.

Kako je ocenio Strategija predstavlja izraz koordinisanog pristupa problemima pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

"Strategija je dokaz postojanja značajnog opredeljenja na visokom političkom nivou za njihovo rešavanje, što se i u međunarodnom kontekstu očekuje od država posvećenim globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma", rekao je Mali.

Kako je dodao Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma deo je jedne opšte platforme propisa koju Vlada priprema.

Mali je ocenio da je Srbiji vetar u leđa dala nedavna ocena MANIVALA da smo grupi zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF.

"Sada ostaje da to sve primenimo u praksi i merimo efektivnost, što će i biti deo daljeg ocenjivanja MANIVALA, za dve godine", naglasio je Mali.

Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period do 2024. i prateći Akcioni plan za period do 2022. godine, navodi Ministarstvo finansija.

Četiri posebna cilja Strategije su kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, sprečavanje unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom, efikasno i delotvorno kažnjavanje izvršioca krivičnog dela pranje novca i oduzimati nezakonito stečenu imovinu, i na kraju uočavanje i otklanjanje pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavati izvršioce krivičnog dela finansiranja terorizma.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.02.2020.
Naslov: Redakcija