Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBJAVLJEN RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA ZA PERIOD 2019 - 2025. GODINE: Rok za sugestije 15. mart 2019. godine


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji radni tekst Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019-2025. godine.

Tekst Strategije rezultat je strateškog opredeljenja Republike Srbije da se svim žrtvama i svedocima krivičnih dela obezbedi adekvatan nivo procesnih prava, sistemska, stručna i dostupna pomoć i podrška. Osnovni cilj usvajanja pomenute Strategije jeste potreba da se reformski procesi usmereni na unapređenje položaja žrtava i svedoka planiraju i urede na sveobuhvatan i sistemski način, a u skladu sa evropskim standardima.

U cilju doprinosa izrade Nacrta strategije, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst ovog strateškog dokumenta, putem elektronske pošte na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs do petka, 15. marta 2019. godine. 

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i započet formalni proces javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.02.2019.
Naslov: Redakcija