Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET EVROPE: Srbija da uvede proveru prilikom angažovanja svih profesionalaca koji su u redovnom kontaktu sa decom


Savet Evrope (SE) objavio je novi izveštaj o praksi u 26 država članica Saveta, među kojima je i Srbija, kad je reč o zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja u bliskom okruženju, odnosno u krugu porodice i drugih bliskih osoba.

Da bi se osobe koje su osuđene za seksualno zlostavljanje držale dalje od dece, Lansarote komitet Saveta Evrope - koji je izneo preporuke za sve države - poziva u izveštaju Srbiju da uvede obavezni sistem provere, skrining, prilikom angažovanja svih profesionalaca koji su u redovnom kontaktu sa decom, saopštio je SE.

Lansarote komitet Saveta Evrope izražava zabrinutost jer, kako navodi, u mnogim zemljama, uključujući Srbiju, nema posebnih mera niti usluga za osobe, među kojima su i adolescenti, a koje strahuju da bi mogle biti u stanju da počine seksualne prestupe nad decom.

"Srbija se poziva da uspostavi specijalne programe u zatvorima radi lečenja seksualnih prestupnika, kao i specijalne mere kako bi se oni reintegrisali u društvo nakon po izlasku iz zatvora", stoji u saopštenju.

Kao primer dobre prakse Srbije, u izveštaju se navode edukativne aktivnosti u kojim učestvuju i deca i njihovi roditelji, usvajanje Generalnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, i centri za socijalni rad koji prijavljuju slučajeve zlostavljanja dece.

Novi izveštaj je posebno fokusiran na edukaciju dece u vezi s rizicima kojima su izložena, prijavljivanje sumnje na seksualno zlostavljanje, držanje osoba osuđenih za seksualno zlostavljanje daleko od dece, kao i pokušaje da se preduprede nove žrtve pružanjem pomoći prestupnicima i osobama koje strahuju da bi mogle počiniti seksualne prestupe nad decom, zaključuje se u saopštenju SE.

Izvor: Vebsajt Novosti, 14.02.2018.
Naslov: Redakcija