Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TURIZMU: IZMENAMA ZAKONA DRżAVA POJEDINA UPRAVNA PRAVA PREPUšTA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA, AKO SE UPLATA IZVRšI U ROKU OD 8 DANA PLAćA SE POLOVINA KAZNE


Pravna baza Paragraf Lex

Državna sekretarka pri Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije Lukrecija Đeri najavila je da će izmenama Zakona o turizmu država određena upravna prava prepustiti lokalnim samoupravama.

Kako prenosi Mađar so, on je najavila da će nakon usvajanja izmena zakona nadležnosti nad domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom, preći u ruke opštinskih inspektora.

"Bitna promena jeste da se na osnovu predloga izmena zakona u slučaju manjih nepravilnosti, prekršaja na polju turizma, nadležni mogu razrezati novčanu kaznu. To znaći da ako nadležni organ tačno odredi sumu koja se treba uplatiti na ime kazne, i ako se ta uplata izvrši u roku od osam dana, onda se plaća samo polovina utvrđene kazne“, naglasila je Đeri.

Prema predlogu za izmenu zakona ubuduće će organizatori grupnih putovanja morati obezbediti pratioca i/ili turističkog vodiča za svaku grupu.

Prema važećem zakonu, turističke agencije koje su zbog neke nepravilnosti izgubile dozvolu za rad, nikada više neće moći da se bave istom delatnošću.

Prema predlozima izmena i promena, ove agencije će u roku od 36 meseci nakon oduzimanja dozvole moći ponovo da traže dozvolu za rad.

Đeri je naglasila da, ukoliko turističke organizacije žele uspešno da apliciraju za novčana sredstva kod republike ili kod IPA-fondova, moraju obezbediti i svoj novčani doprinos.

Izvor: Tanjug, 18.2.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print