Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Primena Pravilnika počela je 1. januara 2017. godine, a prvi od 23 inovativna leka u apotekama i bolnicama naći će se za nekoliko dana


Većina od 23 inovativna leka koji su, posle višegodišnje pauze u nabavci najsavremenije terapije, uvršteni među medikamente koji se izdaju o trošku osiguranja stići će u apoteke i bolnice u narednih nekoliko dana, najavila je dr Verica Lazić, v. d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

U toku je javna nabavka, za ove lekove u kasi RFZO izdvojeno je 996,5 miliona dinara, a među njima su medikamenti iz četiri grupe: tri leka za najteža oboljenja u pedijatriji, po četiri leka za transplantirane bolesnike i za teška hematološka oboljenja, sedam lekova za onkološka teška oboljenja. Ostalih pet inovativnih lekova su za lečenje teških oboljenja kod dece i oni će se obezbeđivati bez potpisivanja posebnih ugovora sa proizvođačima.

- Čim je nova pozitivna lista, nakon što je usvojena u Vladi Republike Srbije, stupila na snagu 17. decembra 2016. godine, započeli smo postupak javne nabavke kako bi najsavremenije terapije što pre bile dostupne pacijentima u Srbiji - objašnjava dr Lazić.

Ovih dana će biti zaključeni okvirni sporazumi sa dobavljačima.

- S obzirom na to da je za najveći broj lekova dostavljena po jedna ponuda, za te lekove se u narednim danima očekuje i zaključenje okvirnih sporazuma sa dobavljačima, nakon čega zdravstvene ustanove mogu odmah da obezbede lekove potrebne za lečenje osiguranih lica - kaže dr Lazić.

Samo za četiri leka sa ovog spiska dostavljeno je više ponuda, i sada teče rok od 10 dana za dostavljanje žalbi na odluku, nakon čega se očekuje da će se i za ove lekove zaključiti okvirni sporazumi sa dobavljačima.

RFZO je već obrazovao i komisije za odobravanje upotrebe novih inovativnih lekova od nadležnih lekara iz zdravstvenih ustanova u kojima se leče oboleli od najtežih malignih i hematoloških oboljenja - objašnjava dr Lazić. - Nadležne komisije će doneti odluku o odobrenju terapije odmah po pristizanju zahteva za lečenje od zdravstvenih ustanova.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. R., 17.01.2017.
Naslov: Redakcija