Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Predviđen je rok od devet meseci za prodaju imovine preduzeća u stečaju


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 14. decembra 2017. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji će omogućiti bolje sprovođenje stečajnog postupka i poboljšati namirenje poverilaca, kao efikasniju borbu protiv korupcije i zloupotreba.

Precizirano je da će se stečajni postupci koji do sada nisu okončani, biti okončani po propisima koji su važili do dana stupanja Zakona na snagu. Predviđen je rok od devet meseci za prodaju imovine preduzeća u stečaju.

Takođe, nova rešenja omogućavaju bolju naplatu poverilaca i smanjenje troškova, predviđa i kraće rokove za postupanje stečajnih upravnika i stečajnih sudija, a poboljšan je položaj obezbeđenih poverilaca.

Obezbeđenim poveriocima je priznato pravo učešća u odboru poverilaca, tako što će imati jednog člana u tom odboru.

Predviđeno je i da određene radnje u stečajnom postupku mogu da se preduzimaju samo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, na primer izdavanje u zakup imovine pod hipotekom.

Takođe, i prodaja imovine pod hipotekom bez javnog postupka oglašavanja, što je do sada bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika.

Nova rešenja predviđaju i novi način procenjivanja imovine stečajnog dužnika koju će raditi licencirani procenitelj, čime će se doprineti pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrzati postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene.

Uvodi se i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje.

Ukoliko obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u predviđenom roku, vraća je stečajnom upravniku da je proda kroz stečajni postupak.

Izmenama Zakona se otvara prostor za izradu podzakonskih akata od kojih se očekuje da uproste procedure stečajnog zakonodavstva i ubrzaju postupak unovčavanja, izveštavanja, reorganizacije i kontrole.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.12.2017.
Naslov: Redakcija