Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČKOM VLADE RS OBUSTAVLJA SE NAPLATA SOLIDARNOG POREZA NA NAKNADE PORODILJAMA I NALAŽE REFUNDACIJA NOVCA ONIMA KOJE SU GA VEĆ PLATILE


Vlada Republike Srbije donela je zaključak da se solidarni porez na naknade porodiljama ne naplaćuje i da se refundira onima koje su ga već platile.

Ministar finansija, Dušan Vujović, kaže da je ovaj zaključak dovoljan za Poresku upravu, koja je već pripremila način kako će to biti propraćeno softverom i procedurama.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se porodilje u PU opštine na kojoj žive pojave sa zahtevom, da podnesu dokaze o tome šta je i kako je plaćeno i dokazom u kom su statusu bile.

Procenjuje se da je oko 60.000 porodilja obuhvaćeno obračunom solidarnog poreza, a tačan broj znaće se po prijemu zahteva za refundaciju.

Naime, u skladu sa Zakonom o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013), porodiljama su oporezovane zakasnele objedinjene isplate naknada za porodiljsko bolovanje, koje su, u zbiru, premašile 60.000 dinara. Ovaj zakon se primenjivao od 1. januara 2014. zaključno sa 31. oktobrom 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija