Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: USTAVNI SUD UTVRDIO DA čLANOVI 312. I 313. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAćAJA NA PUTEVIMA NISU U SKLADU SA USTAVOM RS


Ustavni sud je na 28. sednici, održanoj 17. decembra 2015. godine, kojom je predsedavao prof. dr Goran P. Ilić, zamenik predsednika Ustavnog suda odlučio:

- da odredbe članova 312. i 313. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). (predmet IUz-196/2013)

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon)

XXI KAZNENE ODREDBE

1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku

Član 312

Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak u prvom stepenu se vodi pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.

Član 313

Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, naplata te kazne će se izvršiti tako što će učinilac uplatiti predviđeni iznos na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od osam dana od dana izdavanja naloga za plaćanje.

Policijski službenik će učiniocu prekršaja izdati nalog za plaćanje te kazne i obaveštenje da će se u slučaju da kazna ne bude plaćena u ostavljenom roku, protiv njega pokrenuti prekršajni postupak pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona. 

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srbije, 17.12.2015.
Naslov: Redakcija