Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO JE NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA JERMENIJOM


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 3. novembra 2016. godine.

Ugovor je potpisan u Jerevanu, 10. marta 2014. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, jermenskom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 7/2014 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 17.11.2016.