Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠTA DONOSI GRAĐANSKI ZAKONIK? - STVARNO PRAVO I PORODIČNI ODNOSI


U "Večernjim novostima", u rubrici Specijalan dodatak, objavljen je treći nastavak u vezi Prednacrta građanskog zakonika.

Prednacrtom su razrađeni sledeći osnovi sticanja svojine: na osnovu pravnog posla (npr. kupovinom), nasleđivanja, odluke suda ili drugih organa vlasti, kao i na osnovu samog zakona.

Deo Prednacrta GZ koji reguliše porodične odnose baziran je na sadašnjem Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), čije odredbe su novelirene u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama, sa naučnim dostignućima značajnim za porodično-pravne odnose i zahtevima savremenog života, kao i dostignutog stepena društvenog razvoja.

 Prednacrtom je predviđena dužnost države i lokalne samouprave da raznim spektrom mera utiče na podsticanje rađanja.

Dodatak Građanski zakonik - stvarno pravo i porodični odnosi možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 17.11.2015.