Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: - "SL. GLASNIK RS", BR. 123/2014


Osnovne novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti se odnose na sledeće:

  • kupovina nepokretne imovine političkih stranaka iz budžeta RS
  • finansiranje političkih subjekata 0,105 % poreskih prihoda budžeta RS, a troškovi izborne kampanje - 0,07%
  • godišnji finansijski izveštaji umesto Sl. glasniku podnose se Agenciji za borbu protiv korupcije, sa obavezom direktora Agencije da akt o troškovima izborne kampanje donese u roku koji obezbeđuje da taj akt stupi na snagu najkasnije pet dana od dana raspisivanja izbora. Izmene i dopune tog akta nije moguće vršiti tokom trajanja izborne kampanje
Izvor: dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex, časopis: Pravni instruktor