Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OSNOVANO NOVO ADVOKATSKO UDRUŽENJE - DRUŠTVO ADVOKATA SRBIJE


Novo udruženje advokata pod nazivom Društvo advokata Srbije osnovano je danas upisom u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre, a za predsednika Društva izabran je advokat Čedomir Stojković.

U saopštenju tog novog strukovnog udruženja navodi se da je osnivanje Društva bilo planirano za sredinu 2015. godine, ali da su aktuelna dešavanja u pravosuđu i advokaturi stvorila potrebu za što hitnijim formiranjem stručne organizacije koja, kako se ističe, ima za cilj da svojim delovanjem unapredi sistem funkcionisanja kako srpske advokature, tako i samog pravosuđa.

Društvo smatra da je odluka rukovodstva Advokatske komore Srbije, kojom je advokatima u Srbiji zabranjen pristup, zastupanje i delovanje pred sudovima, policijom i drugim državnim organima, dovela do masovnog kršenja ljudskih prava u protekla dva meseca.

Tim povodom će biti održan sastanak Upravnog odbora Društva, nakon čega će javno izaći sa svojim stavovima, zaključcima, kao i aktivnostima u narednom periodu.

U saopštenju Društva navodi se da je to strukovno udruženje advokata sa teritorije Republike Srbije i da predstavlja neprofitnu nevladinu organizaciju.

Ciljevi Društva advokata Srbije su međusobna profesionalna saradnja, zaštita ljudskih prava, jačanje pravnog poretka i vladavine prava, kao i jačanje ugleda advokature i unapređenje njenog položaja u pravosudnom sistemu Srbije.

Informacije o Društvu i njegovim aktivnostima biće dostupne javnosti i na internet prezentaciji: www.drustvoadvokata.rs, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 17.11.2014.