Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE": Rasprava će trajati do 1. novembra 2019. godine


Radna grupa Vlade za izradu Nacrta zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište", izradila je radnu verziju prethodno navedenog akta.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 01. novembra 2019. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge, i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonstarosajmiste@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11 000 Beograd, ulica Vlajkovićeva br. 3, sa naznakom "za Nacrt zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište".

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se po sledećem rasporedu:

  • Subotica, 25. oktobra 2019. godine, u 12 časova u subotičkoj Sinagogi;
  • Beograd, 30. oktobra 2019. godine, u 12 časova u Arhivu Jugoslavije.
Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, 14.10.2019.
Naslov: Redakcija