Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. SEPTEMBRA 2015. GODINE ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - ODBOR SE UPOZNAO SA RADOM I AKTIVNOSTIMA REPUBLIčKE KOMISIJE ZA ZAšTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, DATA SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEđU ODBORA I VESTMINSTERSKE FONDACIJE ZA DEMOKRATIJU


Na 62. sednici, od 17. septembra 2015. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava upoznali su se sa radom i aktivnostima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predsednik Odbora istakao je da se sednica održava van sedišta Narodne skupštine Republike Srbije, u prostorijama Komisije, kako bi se članovi Odbora i na licu mesta upoznali sa svim aspektima rada Komisije.

Saša Varinac, predsednik Komisije istakao je da članovi Komisije doživljavaju sednicu kao vid podrške Odbora svom radu. On je podsetio da se Komisija trenutno nalazi u specifičnoj situaciji, s obzirom na to da su donete izmene Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) kojima je promenjen način rada Komisije, predsednik Komisije je podneo ostavku i trenutno je u toku proces izbora, kako novog predsednika, tako i dva nova člana Komisije.

Varinac je naveo da je do sada Komisija redovno podnosila izveštaje Odboru u kojima je ukazivala na broj predmeta koje rešava, kao i na okolnosti u kojima su odluke donošene. Od decembra 2003. godine do 1.aprila 2013. godine Komisija je primila 6.487 zahteva za zaštitu prava, dok je u periodu od 1. aprila 2013. godine do 17. septembra 2015. godine primljeno 5.097 zahteva, istakao je Varinac. On je članove Odbora detaljno upoznao sa metodologijom rada Komisije, odnosno kretanjem zahteva od momenta pristizanja u Komisiju, pa do odlučivanja po istom.

U raspravi po prvoj tački dnevnog reda sednice članovi Odbora ocenili su da je rad Komisije veoma bitan za rad državnih organa, ali i za privredu. Članove Odbora zanimalo je koliko u proseku traje rad po pojedinačnom zahtevu, na koji način Komisija reaguje ukoliko se u postupku traži izuzeće člana Komisije, da li je bilo pritisaka na rad Komisije u pojedinim predmetima, koliko ima kašnjenja u radu i da li ima probijanja rokova, da li se razmišlja o ujednačavanju prakse o radu veća Komisije u svetlu novih zakonskih odredbi, na koji način veća Komisije odlučuju i drugo. Takođe, u raspravi je bilo reči i o dostavljanju dodatnih izveštaja Komisije Odboru.

U nastavku sednice članovi Odbora dali su većinom glasova saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Vestminsterske fondacije za demokratiju, koji ima za cilj realizaciju trogodišnjeg projekta i osnivanje Kancelarije za budžet u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.09.2015.