Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVRŠNI ODBOR NBS USVOJIO ODLUKU O USVAJANJU AKCIONOG PLANA NBS ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA


Strategija za rešavanje problematičnih kredita, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 13. avgusta 2015, izrađena je u saradnji nadležnih ministarstava i Narodne banke Srbije. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je istog dana doneo Odluku o usvajanju akcionog plana Narodne banke Srbije za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, koja stupa na snagu danom donošenja zaključka Vlade Republike Srbije kojim se usvaja ova strategija.

Akcionim planom Narodne banke Srbije definisane su konkretne aktivnosti koje će centralna banka preduzeti u narednom periodu, kao i rokovi za njihovo sprovođenje, pre svega u segmentu unapređenja kapaciteta banaka za rešavanje pitanja problematičnih kredita. U tom cilju, ključne aktivnosti koje su sadržane u akcionom planu odnose se na unapređenja u oblasti supervizije banaka i primene međunarodnih računovodstvenih standarda u bankama, na objavljivanje podataka od strane banka, kao i na podršku adekvatnoj proceni vrednosti nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita.

Uprkos krizi, bankarski sektor u Srbiji je ostao visoko kapitalizovan i likvidan. Učešće problematičnih kredita predstavlja izvor rizika, ali njihov nivo ne ugrožava stabilnost finansijskog sektora, posebno imajući u vidu pokrivenost tih kredita regulatornim rezervisanjima. Narodna banka Srbije će, kao i do sada, preduzimati mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđenja i očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, doprinoseći na taj način koordiniranim naporima nadležnih institucija koji su usmereni na rešavanje pitanja problematičnih kredita.

Tekst akcionog plana možete pogledati ovde.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 17.08.2015.