Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice raspolaže upravnik ili profesionalni upravnik, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice


Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) predviđeno je da svaka stambena zgrada mora da ima upravnika. Međutim, pojedine zgrade i dalje nemaju svoje "šefove", a dileme oko prava i obaveza, kako stanara, tako i upravnika, množe se iz dana u dan.

Ovo su najčešća pitanja i odgovori na njih.

1. Ko može da bude upravnik zgrade?

Upravnik može da bude izabran iz redova vlasnika stanova koji čine Skupštinu stambene zgrade, može da bude angažovan profesionalni upravnik ili postavljen prinudni upravnik.

2. Kada se postavlja prinudni upravnik?

Lokalna samouprava (opština) postavlja prinudnog upravnika samo u slučaju da stanari nisu na vreme sami izabrali upravnika zgrade. Ili u slučaju da to zatraži Skupština stambene zgrade.

3. Da li upravnik mora da se plaća?

Ne, ukoliko neko od stanara zgrade obavlja funkciju upravnika, a pristane da taj posao radi bez nadoknade. Profesionalni i prinudni upravnici se plaćaju.

4. Kolike su cene upravnika?

U slučaju da se radi o upravniku iz zgrade, ili profesionalnom upravniku, radi se o dogovoru, odnosno direktnoj pogodbi dve strane. Skupština grada Beograda je propisala da je cena prinudnog upravnika za zgrade do 30 stanova 240 dinara po stambenoj jedinici, odnosno 336 dinara za one veće zgrade.

5. Da li upravnik može da vam uđe u stan?

Ne, osim ako ga ne pustite. To ne može da uradi ni upravnik zgrade, ni profesionalni, niti prinudni. Niti može da kontroliše ko se nalazi u stanovima zgrade. Mimo volje vlasnika to mogu da učine samo policijski službenici.

6. Da li je ograničen broj zgrada koje može da vodi jedan upravnik?

Ne, optimalan broj je oko 30 zgrada, ali pravilnikom nije predviđeno ograničenje. Tako već sada mnogi, u Beogradu na primer, šefuju u 60-70 stambenih objekata.

7. Koje su obaveze upravnika zgrade?

Da zastupa stambenu zajednicu, vodi evidenciju o vlasnicima stanova, stara se o naplati održavanja zgrade, predlaže šta bi sve moglo da bude urađeno, organizuje radove hitnih intervencija, podnosi Skupštini stanara izveštaje, na raspolaganju je stanarima…

8. Ko raspolaže sredstvima stambene zajednice?

Sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice raspolaže upravnik ili profesionalni upravnik, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice. Upravnik takođe vodi redovnu evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice.

9. Kako se plaćaju profesionalni upravnici?

Naknada za poslove profesionalnog upravljanja isplaćuje se na osnovu isporučene fakture (računa). U toku je proces posle kojeg će stanari, ukoliko to izaberu, moći upravnika da plaćaju preko "Infostana".

10. Da li može da se promeni profesionalni upravnik zgrade?

Ugovor Stambene zajednice i profesionalnog upravnika se zaključuje u pisanoj formi na određeno ili neodređeno vreme. Ugovor na neodređeno vreme može otkazati svaka strana, stanari to mogu sprovesti u delo dvotrećinskom većinom, sa otkaznim rokom od jednog meseca, s tim da otkazni rok ne može biti duži od tri meseca.

U slučaju teže povrede zakona Privredna komora Srbije može profesionalnom upravniku da oduzme licencu.

- Pre stupanja na dužnost svaki licencirani upravnik prošao je obaveznu obuku, a koliko će se zadržati na toj poziciji zavisi od prethodno potpisanog ugovora, ali i odluke stanara. Ukoliko nisu zadovoljni, stanari mogu smeniti upravnika dvotrećinskom većinom – navodi Dejan Turkalj direktor jedne od firmi za profesionalne upravnike.

Izvor: Vebsajt Kurir, R. Bjelić, 16.07.2018.
Naslov: Redakcija