Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O RADU: Predlog pravnika da se omogući duži radni vek izazvao različite reakcije. Ministarstvo rada ne razmišlja o pomeranju granice za penziju


Predlog stručnjaka da se radni vek, onima koji to žele, produži sa 65 na 70 godina života, različito je prihvaćen. Dok deo stručne javnosti smatra da će povećanje svakako biti neminovnost, u sindikatima na ovo ne gledaju blagonaklono. U Ministarstvu rada pak kažu da se o tome još nije razgovaralo, ali su otvoreni za sve predloge.

Pravnici iz Saveza udruženja pravnika Srbije, podneće konkretnu inicijativu nadležnim ministarstvima da radni vek ne mora da se završi po sili zakona sa 65 godina života, već sa 70. Poslodavac bi zaposlenom mogao da ponudi bilo puno radno vreme, bilo pola radnog vremena. Tako ne bi došlo do naglog odliva iskusnih, stručnih kadrova, i ostalo bi više vremena za prenošenje znanja na novozaposlene.

Drugi predlog pravnika biće da ubuduće doprinosi uplaćeni tokom svih radnih godina pojedinca uđu u njegovu osnovicu za obračun penzije.

Poslanik Moma Čolaković podseća na inicijativu međunarodne zajednice da se radni vek produži do 67 godina života. Kaže, u okviru penzijskih organizacija radi se na predlogu zakonskih izmena.

- Glavno pitanje je kako će biti održiv penzioni sistem u Srbiji s obzirom na broj zaposlenih. Ako imamo manje radne snage, manje je para u PIO fondu, pa se postavlja i pitanje njegovog opstanka i rasta siromaštva kod penzionera. U takvim uslovima sve ukazuje na to da ćemo morati da razgovaramo o obaveznom, a ne o voljnom produženju radnog veka - primećuje on.

U Ministarstvu za rad kažu da se izmene i dopune Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) usvajaju u dijalogu između sindikata, poslodavaca i države, koji će, prema akcionom planu, početi 2020.

- Predlozi da se omogući produženje radnog veka do navršenih 70 godina života, kao i da se penzija računa na osnovu svih ukupno uplaćenih doprinosa tokom radnog veka, zasada nisu predmet tog dijaloga, ali svi koji smatraju da će određeni predlozi unaprediti državu u određenim oblastima mogu da ih dostave nadležnima - poručuju iz Ministarstva.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović oštro se protivi odlaganju trenutka odlaska u penziju, mada nema ništa protiv toga da se to omogući onima koji žele:

- Ne možemo radni vek povećavati zato što nemamo dovoljno mlade radne snage. Tako mogu da ga povećaju i na 100 godina! Treba dati mladima bolje plate i uslove rada, pa neće odlaziti u inostranstvo. Zamislite rudara sa 67 ili 70 godina! Ili konobara kako u tim godinama nosi punu tacnu čaša! -

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 11.06.2019.
Naslov: Redakcija