Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI SASTANAK SUDIJSKIH SAVETNIKA I POMOćNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, APELACIONIH SUDOVA, PRIVREDNOG APELACIONOG, PREKRšAJNOG APELACIONOG I UPRAVNOG SUDA 18. I 19. JUNA 2015. GODINE


Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, organizuje radni sastanak sudijskih savetnika i pomoćnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Upravnog suda, posvećen ujednačavanju sudske prakse, 18. i 19. juna 2015. godine, na Staroj planini.

Cilj sastanka je ječanje kapaciteta sudijskih savetnika i pomoćnika kao nosilaca procesa ujednačavanja sudske prakse, o ulozi Vrhovnog kasacionog suda u procesu ujednačavanja sudske prakse, organizaciji i radu odeljenja sudske prakse i iskustvima apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Upravnog suda.

Izvor: Vebsajt Vrhovni kasacioni sud, 17. Jun 2015.