Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI USKORO U JAVNOJ RASPRAVI: USPOSTAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA I ODBRANU OD SAJBER NAPADA, UREđENJE ULOGE I ODGOVORNOSTI DRżAVE, PRIVREDE I CIVILNOG DRUšTVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI INFORMACIJA


Nacrt Zakona o informacionoj bezbednosti, koji će bliže urediti ulogu i odgovornost države, privrede i civilnog društva u oblasti bezbednosti informacija, uskoro će se naći na javnoj rapravi, najavio je pomoćnik ministra u Sektor za informaciono društvo Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Sava Savić.

Nacrt zakona će biti usklađen sa strateškim i regulatornim okvirom Evropske unije, a očekuje se da će ovaj zakon uticati na povećanje stepena informacione bezbednosti, podizanje svesti u društvu o značaju informacione bezbednosti, kao i na razvoj tržišta softvera i hardvera namenjenih za bezbednost u IKT sistemima, s obzirom da će određeni subjekti u Republici Srbiji moraju da preduzmu adekvatne tehničke i organizacione mere.

Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine koju je donela Vlada Republike Srbije, oblast informacione bezbednosti je prepoznata kao jedan od šest prioriteta razvoja informacionog društva, naglasio je Savić.

"Jedna od najbitnijih aktivnosti koje očekujemo nakon donošenja Zakona je uspostavljanje nacionalnog Centra za prevenciju bezbednosnih rizika i odbranu od sajber napada", istakao je Savić.

Savić je precizirao da postoje četiri osnovna cilja koje Zakon treba da ostvari:

  • unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za informacionu bezbednost kojim će se bliže urediti uloga i odgovornosti u okviru države, privrede i civilnog društva;
  • zaštita kritične infrastrukture;
  • zaštita informacionog sistema;
  • borba protiv visoko tehnološkog kriminala.
Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.06.2015.