Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: PRIVATIZACIJA MEDIJA KOJA JE U PRETEżNOM ILI POTPUNOM JAVNOM VLASNIšTVU OBAVEZUJE KUPCA MEDIJA DA OBEZBEDI KONTINUITET U PROIZVODNJI MEDIJSKIH SADRżAJA OD JAVNOG INTERESA, U PERIODU KOJI NE MOżE BITI KRAćI OD PET GODINA OD DANA ZAKLJUčIVANJA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA


Ministarstvo kulture i informisanja, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih državnih organa.

Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014- dalje: Zakon) uređuje da se izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili pretežnim delom u javnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, privatizuje u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.

Nacrt zakona predviđa da se privatizacija ovih medija vrši na način kojim se kupac medija obavezuje da obezbedi kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja od javnog interesa, u periodu koji ne može biti kraći od pet godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala, i sve druge obaveze kupca, koje su predviđene ugovorom, traju pet godina od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala.

Prema Nacrtu zakona, kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja za elektronske medije podrazumeva obavezu održavanja udela programskog vremena u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od dvanaest meseci pre dana stupanja na snagu zakona, odnosno obavezu održavanja udela informativnih, obrazovnih, naučnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, sportskih, i drugih programskih sadržaja od javnog interesa na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od dvanaest meseci pre dana stupanja na snagu zakona.

Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja za štampane medije podrazumeva obavezu održavanja uređivačke koncepcije koju je usvojio nadležni organ izdavača, a koja je važila u tom mediju u periodu od 12 meseci pre stupanja na snagu zakona.

Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja za novinske agencije podrazumeva obavezu proizvodnje, prometa i emitovanja informacija od javnog interesa o zbivanjima u zemlji i svetu.

Kako Nacrt zakona predviđa, Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca na osnovu izveštaja Regulatornog tela za elektronske medije. Takođe, Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca štampanih medija i novinskih agencija na osnovu nalaza sudskog veštaka, koji kupac dostavlja Agenciji za privatizaciju najmanje jednom godišnje za vreme trajanja ugovora o prodaji kapitala.

Ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ukoliko je javni poziv objavljen u navedenom roku, a kapital izdavača ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ministarstvo nadležno za poslove informisanja bliže uređuje prenos akcija zaposlenima bez naknade.

Nacrt zakona, takođe, predviđa da je od 1. jula 2015. godine zabranjeno finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda, osim u skladu sa odrebama članova 17-28. Zakona koji uređuju sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa, za koje nije objavljen javni poziv za prodaju kapitala izdavača do 1. jula 2015. godine. Od 31. oktobra 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda, osim u skladu sa odrebama članova 17-28. Zakona koje uređuju sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa, čiji kapital nije prodat do 31. oktobra 2015. godine.

Takođe, Nacrt zakona predviđa da Zakon o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon)prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine. Ukoliko, pak, za javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

Takođe, Nacrtom zakona je predviđeno da Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 29/02) prestaje da važi najkasnije 31. jula 2015. godine, umesto 1. jula ove godine, kako je predviđeno Zakonom.

Izvor: Redakcija, 17.06.2015.