Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IPARD FONDOVI: Za sredstva iz EU fondova do sada konkurisalo 478 poljoprivrednika


Dugo očekivana sredstva iz IPARD fondova dostupna su domaćim poljoprivrednicima od kraja prošle godine, kada je prvi poziv bio za nabavku mehanizacije. U prvoj fazi IPARD programa biće realizovan kroz dve mere, koje podrazumevaju investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava i imovinu koja se tiče prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

- Pretpristupna sredstva predstavljaju pomoć državama u statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji - kažu u Ministarstvu poljoprivrede. - Tako, instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja Republike Srbije, za period od 2014. do 2020. godine, na raspolaganju ima 175 miliona evra. Novac je namenjen jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, kao i postepenom prilagođavanju standardima EU, naročito kada je reč o higijeni, bezbednosti hrane, veterini i zaštiti životne sredine.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruju oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu. To su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

- Za ostvarivanja podsticaja neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo bude registrovano i da je u aktivnom statusu, bilo da je u pitanju individualno poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik, firma ili zadruga - objašnjavaju u resornom ministarstvu. - IPARD sredstva, u okviru mere jedan, koja se odnosi na sektore mlečnog govedarstva, mesa, voća i povrća i ostalih useva, gde spadaju žitarice i industrijsko bilje, nisu namenjena velikim pravnim subjektima, koji uključuju holdinge i koncerne, kao ni onima u čijem kapitalu učestvuju javna sredstva sa više od 25 odsto.

U Ministarstvu poljoprivrede ističu da je za ovu godinu planirano pet javnih poziva u okviru mera M1 i M3. Uz dva javna poziva za meru jedan, koja su raspisana i zatvorena, 27. marta je objavljen i prvi javni poziv za meru tri, koji je namenjen za razvoj prerađivačkog sektora.

- Rok za podnošenje zahteva traje do 28. maja, a sredstva će biti namenjena za nabavku opreme - govore u resornom ministarstvu. - U letnjem periodu biće još dva javna poziva u okviru obe mere, koji će obuhvatiti izgradnju objekta, kupovinu nove opreme i mehanizacije, uključujući traktore u okviru mere jedan i izgradnju objekata i kupovinu nove opreme iz mere tri. Za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme pristigla su 84 zahteva, a na poziv za nove traktore stigla su 394 zahteva. Broj zahteva je u granicama očekivanog, jer treba imati u vidu da IPARD pravila ipak predstavljaju novinu za naše poljoprivrednike u pogledu forme, načina i postupka ostvarivanja prava na podsticaje.

Iz ovih sredstava finansira se kupovina novih mašina, mehanizacije i opreme, uključujući i kompjuterske programe koji omogućavaju proizvodne procese. Novac je namenjen i za opšte troškove, gde spadaju oni za pripremu projekata i tehničke dokumentacije. Tu spadaju naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske usluge. Sredstva su predviđena i za troškove izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje, studije izvodljivosti i druge studije koje su u vezi sa projektom ili poslovnim planom.

Da bi se odobrila sredstva iz IPARD fonda, ne sme biti neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita. Poljoprivrednik mora da ima objekat i katastarsku parcelu, koji su predmet investicije, u njegovom vlasništvu ili da ima pravo zakupa, na osnovu sklopljenog ugovora. Period zakupa mora da bude najmanje deset godina, počev od godine kada se odobrava projekat.

- Posle kupovine opreme ili mehanizacije i odobravanja Zahteva za isplatu, sredstva će u određenom procentu biti vraćena - ističu u Ministarstvu poljoprivrede. - Iznos povraćaja koji može da se ostvari u zavisnosti od sektora iznosi od 5.000 do milion evra. IPARD sredstvima mogu biti finansirani samo prihvatljivi troškovi.

Dodela sredstava nije moguća ni ukoliko nisu izmirene obaveze prema državi, u pogledu poreza i doprinosa. Uz to računi ne smeju biti u blokadi više od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre dana podnošenja zahteva. Prebivalište onog ko podnosi zahtev mora da bude na teritoriji Beograda, Vojvodine, Šumadije, Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije. Investicije treba da se nalaze na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne, Južne i Istočne Srbije.

Korisnik IPARD podsticaja mora da obezbedi sredstva za pretfinansiranje planirane investicije. Ukoliko nema početni kapital, novac može da obezbedi i putem kredita banaka ili dostupnih garantnih fondova.

Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede, treba praviti jasnu razliku između javne podrške i privatnih izvora. Kod javne podrške je iznos koji je pokriven od strane EU i nacionalnog kofinansiranja. Stopa učešća EU je 75 odsto javne podrške. "Privatni izvor" je iznos koji treba da obezbedi onaj ko podnosi zahtev.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 16.05.2018.
Naslov: Redakcija