Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Stupanjem Zakona na snagu, 11. aprila 2019. godine, sa radom su prestali zaštitnici prava osiguranih lica


Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) stupio je na snagu 11.04.2019. godine.

Članom 276. stav 1. tačka 5) propisano je da danom stupanja na snagu Zakona prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013).

Imajući u vidu navedeno od 11.04.2019. godine zaštitnici prava osiguranih lica više neće obavljati poslove zaštite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izvor: Vebsajt Republički zavod za zdravstveno osiguranje, 11.04.2019.
Naslov: Redakcija