Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI PODATKA O LIČNOSTI: Srbija nespremna dočekuje primenu uredbe iako će ona uticati na građane i privredne subjekte u zemlji


Srbija nespremna dočekuje uredbu Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti, iako će ona uticati na građane i privredne subjekte u zemlji, izjavio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

"Uredba će biti relevantna za naše građane i za privredne subjekte, koje tretiramo kao najinteresantniji deo naše ekonomije. Svi koji posluju na evropskom tržištu, ne treba da imaju iluziju da je EU samo proklamovala pravila, ona ima instrumente i kako da primeni sankcije za kršenje Uredbe", rekao je Šabić na početku dvodnevne međunarodne konferencije koja je posvećena Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti, koja će posle dve godine od donošenja, početi da se primenjuje 25. maja 2018. godine.

On je istakao da će kancelarija Poverenika pomoći građanima i privrednim subjektima kako bi bili spremni za primenu Uredbe, posebno jer se u Srbiji "ugrožavanje prava na privatnost i zloupotreba ličnih podataka ne doživljavaju kao ozbiljan delikt".

Šabić je naglasio da nadležni organi u takvim slučajevima reaguju "mlako" i često ne izriču sankcije.

"Mi u Srbiji smo pokušali da pratimo trend zaštite podataka o ličnosti, nažalost ni dovoljno kvalitetno, ni dovoljno brzo", istakao je Šabić.

Prema njegovim rečima, Uredba je dugo očekivan "simbol otpora" trendu koji je izgledao zastrašujuće i koji je ostavljao utisak da će pravo na privatnost nestati.

"Ova Uredba uspostavlja novi standard, nov kvalitet na evropskom prostoru i Srbija će morati da harmonizuje svoja pravila u skladu sa njom", istakao je Šabić i dodao da je usvojen nov zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kakav je predlagao, da bi nas on "značajno približio" usvojenoj Uredbi.

Norveški ambasador u Srbiji Arne Sanes Bjornstad istakao je da živimo u digitalnom svetu, u kom je ugroženo jedno od osnovnih ljudskih prava - pravo na privatnost.

On je podsetio da kada putujemo, koristimo kreditne kartice, telefoniramo i koristimo društvene mreže, ostavljamo svoje lične podatke koji odlaze "u nebo".

"Ovo je veoma važno, Srbija je posvećena digitalizaciji, uvodi e-upravu, zbog toga je zaštita podataka još važnija i pravila Srbije moraju da budu usklađena s normama EU. Srbija mora da zaštiti svoje građane u digitalnoj eri", naglasio je Bjornstad.

Šef misije OEBS u Srbiji Andrija Orizio istakao je da nova Uredba ima za cilj da kontroliše kako se kreću i ko koristi osetljive informacije, ali i da istovremeno obezbedi ekonomski razvoj.

"Ovo je nešto što dotiče svakog građanina, što se odnosi na kompanije i zato je neophodna standardizacija pravila u svim zemljama u Evropi. Primena ove Uredbe znači podržavanje najviših standarda u zaštiti podataka o ličnosti", ukazao je Orizio i dodao da će OEBS značajno pomoći kancelariji Poverenika.

Zamenica šefa delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je da Uredba ima savremena i fleksibilna pravila od koje će koristi imati i kompanije i potrošači.

"Podaci su kao nafta za digitalnu ekonomiju, podaci treba da teku u EU i izvan EU. Nova Uredba to omogućava, ona je napravljena da zemlje kandidati obezbede da se građani, potrošači i kompanije osećaju sigurno i da imaju poverenje u digitalno tržište", rekla je Norčič Štamcar.

Ona je istakla da je primena Uredbe, povezana sa opštim napretkom Srbije na njenom putu ka EU i najavila da će Delegacija analizirati tekst, kao i stepen konsultacija o novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Irina Sahakijan Veter iz Saveta Evrope naglasila je da kada građani konkurišu za novi posao, idu kod lekara, posećuju društvene mreže, plaćaju račune - ostavljaju lične podatke za koje niko ne zna gde završavaju.

"Zašto se lični podaci koriste, sakupljaju i procesuiraju, zato što su oni osnov za donošenje političkih i poslovnih odluka", rekla je ona i dodala da pravo na zaštitu podataka o ličnosti treba da bude osnov funkcionisanja demokratskih društava.

Ona je podsetila da je pre skoro tri decenije Savet Evrope doneo Konvenciju 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koju je i Srbija potpisala.

Izvor: Vebsajt N1, Emina Kovačević, 17.04.2018.
Naslov: Redakcija