Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI PARLAMENT USVOJIO JEDINSTVENI SET PRAVILA RADI ZAŠTITE PRIVATNOSTI KORISNIKA INTERNETA: NACIONALNA REGULATORNA TELA MOGU NOVčANO DA KAZNE PRAVNA LICA, UKOLIKO UTVRDE DA SU PREKRšENA EVROPSKA PRAVILA O ZAšTITI PODATAKA, U IZNOSU DO čETIRI ODSTO OD NJIHOVOG UKUPNOG SVETSKOG GODIšNJEG PRIHODA. NOVA PRAVILA PODRAZUMEVAJU I GARANCIJE NA TAKOZVANO "PRAVO NA ZABORAVLJANJE", KOJE OMOGUćAVA KORISNICIMA DA TRAżE DA SE, NAKON NEKOG VREMENA, OBRIšU REZULTATI PRETRAGE U KOJE SU ONI UKLJUčENI


Evropski parlament usvojio je 14. aprila 2016. godine, po prvi put, jedinstveni set pravila za 28 država članica Evropske unije, kako bi se zaštitila privatnost korisnika interneta.

Nova pravila daju ovlašćenja nacionalnim regulatornim telima da novčano kazne firme u iznosu do četiri odsto od njihovog ukupnog svetskog godišnjeg prihoda, ukoliko utvrde da su prekršena evropska pravila o zaštiti podataka.

Nova pravila će obezbediti da se osnovno pravo na zaštitu ličnih podataka garantuje svim evropskim građanima, rekao je prvi potpredsednik Evropske komisije, Frans Timermans nakon glasanja u Strazburu.

"Oni će pomoći da se stimuliše jedinstveno digitalno tržište u EU tako što će se pojačati poverenje korisnika u onlajn servise, kao i sigurnost za poslovanje", naveo je Timermans.

Nova pravila podrazumevaju i garancije na takozvano "pravo na zaboravljanje", oko kojeg su se Gugl i Brisel sukobljavali, a koje omogućava korisnicima da traže da se, nakon nekog vremena, obrišu rezultati pretrage u koje su oni uključeni.

Pravila korisnicima daju i pravo da prebace svoje podatke na drugog provajdera i da znaju kada su njihove informacije hakovane, dok politike privatnosti moraju biti jasno objašnjene.

Pravila su napravljena tako da se olakša saradnja između organa za sprovođenje zakona.

Ona postavljaju minimalne standarde za policiju da obradi podatke u okviru svake države članice EU i regulišu prenos podataka među policijama različitih zemalja.

Novom reformom zamenjuju se pravila, koja su uvedena pre dve decenije u vreme nastanka interneta, i podstiču se napori Evropske komisije da se izgradi jedinstveno digitalno tržište za 500 miliona ljudi.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija