Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: EKSPERTSKA RADNA GRUPA ANALIZIRAćE PRIMENU ZAKONA, JER JE PRIMEćENO DA U POSTUPCIMA IZBORA UDżBENIKA I DALJE IMA NAJVIšE RIZIKA OD KORUPCIJE. RAD OVE GRUPE ćE KOORDINIRATI AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, KOJA ćE ANALIZIRATI SLABE TAčKE U OVOJ OBLASTI I DEFINISATI ODGOVARAJUćA REšENJA


Uskoro će biti formirana ekspertska radna grupa koja će analizirati primenu Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), jer je primećeno da u postupcima izbora udžbenika i dalje ima najviše rizika od korupcije, najavila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić.

Radna grupa će:

  • analizirati implementaciju Zakona
  • definisati slabe tačke i rizike korupcije pri izboru udžbenika
  • predložiti rešenja koja će biti primenjiva kod nas.

"U kasnijim fazama, po potrebi, u rad radne grupe biće uključeni i policija i tužilaštvo", rekla je Babić.

Za Agenciju je, kako kaže, ovaj problem od prvorazrednog nacionalnog značaja, jer se radi se o deci najnižeg uzrasta i tu je najveća trka izdavača.

Babić kaže da se Agencija već duže vreme bavi korupcijom u prosveti posebno postupcima odobravanja udžbenika i da su još 2012. godine utvrdili određene rizike korupcije i dali preoporuke za uklanjanje tih rizika.

U izradi novog Zakona Agencija je aktivno učestvovala i usvojene su određene preporuke, a jedna od preporuka prema rečima direktorke je i zabrana izdavačima udžbenika da daju poklone direktorima, nastavnicima, kao podsticaj da izaberu udžbenike tog izdavača.

"Pokazalo se da se ta jasna zakonska zabrana potpuno ignoriše. Oni pronalaze kreativne načine da tu odredbu ne opoštuju. Novi Zakon donet je da se poveća dostupnost i kvalitet udžbenika, a danas vidimo da su udžbenici skuplji, a sve upitnijeg kvaliteta", zaključila je Babić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija