Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

30 DANA ROK ZA POLITIČKE PARTIJE DA DOSTAVE IZVEŠTAJ O TROŠKOVIMA KAMPANJE


Agenciji za borbu protiv korupcije:

  • Političke stranke imaju rok od 30 dana od proglašenja konačnih rezultata da dostave izveštaje o troškovima izborne kampanje,
  • Funkcioneri moraju u roku od mesec dana od imenovanja, postavljenja ili izbora da dostave izveštaje o imovini,

rekao je zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović.

"Agencija je u obavezi da izvrši kontrolu izveštaja o troškovima izborne kampanje i u javnost izađe sa nalazima koji govori kako su i na koji način stranke prikupile i trošile sredstva", rekao je Joksimović Tanjugu.

Navodeći da Zakonom nije propisana obaveza javnog objavljivanja nalaza kontrole, on je istakao da Agencija tim postupkom stavlja na uvid građanima Srbije i poreskim obveznicima kako su i gde politički subjekti trošili novac u izbornoj kampanji.

  • "Odgovorno lice ima rok od sedam dana da prijavi sve nove funkcionere, lica koja su imenovana, postavljena ili izabrana, a ti funkcioneri imaju rok od 30 dana da prijave svoju imovinu",

rekao je Joksimović dodajući da u registru koji vodi Agencija ima oko 35.000 funkcionera od čega je 25.000 aktivnih, odnosno, onih koji su u obavezi da Agenciji podnose svoje izveštaje o imovini i prihodima.

On je istakao da su funkcioneri koji napuštaju, menjaju ili tek stupaju na funkciju u obavezi da dostave Agenciji obaveštanje kada im prestaje stara i kada stupaju na novu funkciju, kao i da se izjasne da li imaju promena u imovinskim kartama.

"Kada govorimo, na primer, o narodnim poslanicima koji će i u narednom sazivu biti u parlamentu ili o ministrima koji će ostati na tim pozicijama, ukoliko nemaju nikakvih promena u svojoj imovini, trebalo bi da dostave samo obaveštenje Agenciji kada im prestaje prethodna i počinje nova", rekao je Joksimović.

Prema njegovim rečima, ukoliko imaju promena u svojim imovinama funkcioneri su u obavezi da podnesu izveštaje o imovini i prihodima regularnim putem.

 

Izvor: Tanjug