Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Zakon je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine, donošenje podzakonskih akata trajaće još šest meseci, nakon čega sledi period od 12 meseci kada će se izvršiti registracija zgrada. Lokalne samouprave treba da izrade registre stambenih zgrada, kojima stanari treba da se prijave do kraja juna 2018. godine


Sveopšta buka koja se podigla oko novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), te uvođenje prinudnih upravnika zgrada, ne treba da brinu građane barem do 2018. godine.

Novi Zakon koji je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine objedinio je tri akta:

  • Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon),
  • Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011),
  • Zakon o socijalnom stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009).

Međutim, biće potrebno još 18 meseci da bi on postao funkcionalan.

Ono što "koči" delanje ovog Zakona, jesu pozadinske procedure koje moraju biti ispunjene. Tako će donošenje podzakonskih akata trajati šest meseci, dok će nakon toga biti potrebno još godinu dana do kada će biti izvršena registracija svih zgrada.

Kako predviđa novi Zakon, svaka zgrada će imati svog upravnika, svi stanari će morati da izdvajaju novac za održavanje, dok će stanodavci biti u obavezi da plaćaju porez na iznajmljivanje stana.

Ukoliko stanari međusobno izaberu upravnika, taj posao neće biti plaćen. S druge strane, postojaće i mogućnost angažovanja profesionalnog upravnika i to po ceni od 200 do 350 dinara mesečno po stanu. Upravnik zgrade biće taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju, to jest da zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima.

Dakle, iako je zvanično stupio na snagu građani će ipak morati da sačekaju dok novine koje ovaj Zakon sa sobom nosi ne stupe na snagu.

Sva preduzeća koja su zainteresovana za obavljanje poslova održavanja zgrada imaju poduži rok da se registruju i prijave. Međutim, neka su već uveliko počela sa svojom promocijom, ali i nabavljanjem raznih međunarodnih akreditacija i licenci.

Izvor: Vebsajt Blic, Andriana Janković, 16.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija