Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 18. JANUARA 2016. GODINE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU, EKONOMSKOG KOKUSA - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA


166. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 18. januara 2016. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 165. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o policiji;

2. Razmatranje Predloga zakona o javnom redu i miru;

3.Razmatranje Predloga zakona o javnom okupljanju;

4. Razmatranje Predloga zakona o oglašavanju;

5. Razmatranje Predloga zakona o informacionoj bezbednosti.

51. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 18. januara 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Određivanje delegacije Odbora za sastanak predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji će biti održan u Hagu, Holandija,7. i 8. februara 2016. godine.

2. Određivanje članova Odbora za učešće na konferenciji 'Prednosti proširenja EU - šta bi zemlje podnosioci zahteva mogle da nauče od EU i šta bi EU mogla da nauči od njih', koja će biti održana u Sofiji 26. do 27. februara 2016. godine.

52. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 18. januara 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o informacionoj bezbednosti, koji je podnela Vlada.

40. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku biće održana 18. januara 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o oglašavanju, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.07.2015. godine do 30.09.2015. godine.

23. sastanak Ekonomskog kokusa biće održan 18. januara 2016. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali IV.

Na sastanku će biti razmatrani predlozi za amandmane na Predlog zakona o oglašavanju.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 15.01.2016.
Naslov: Redakcija