Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE PODNEO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI čLANA 8. ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUćIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAšTITI, JER SMATRAJU DA DOVODI U NEPOVOLJNIJI POLOżAJ ZAPOSLENE NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU U ODNOSU NA ONE KOJI RADE U ZEMLJI, šTO JE SUPROTNO USTAVU RS


Savez samostalnih sindikata Srbije podneo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 8. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 - dalje: Zakon) jer, smatraju, dovodi u nepovoljniji položaj zaposlene na privremenom radu u inostranstvu u odnosu na one koji rade u zemlji.

Savez smatra da rešenje po kojem se vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu na osnovu zaključenog ugovora o radu na određeno vreme ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav).

"Nejednakost je iskazana tako što se zaposlenima upućenim na privremeni rad u inostranstvo, koji posao obavljaju po osnovu ugovora o radu zaključenom na određeno vreme, to vreme ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme", navode u sindikatu.

Savez smatra da zakonska odredba nije u skladu članom 21. Ustava kojim je zabranjena svaka diskriminacija.

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)

Član 8

Poslodavac na privremeni rad u inostranstvo može da uputi samo zaposlene na neodređeno vreme.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslodavac može da uputi na privremeni rad u inostranstvo, zaposlenog na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, s tim što se vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme.

Upućivanje u inostranstvo iz stava 2. ovog člana ne može da traje duže od vremena za koje je zaključen ugovor o radu. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.01.2016.
Naslov: Redakcija