Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: EFIKASNIJE POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA I VRAćANJE ZEMLJIšTA, KOJE JE U KOMASACIJI, U NATURI. OMOGUćENO VRAćANJE ODUZETE IMOVINE I U SUVLASNIčKIM UDELIMA, ODNOSNO U SUSVOJINU. UKOLIKO JE NEKOMASIRANO DRżAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIšTE PREDMET ZAHTEVA BIVšEG VLASNIKA, A NALAZI SE U FUNKCIJI OBEZBEđIVANJA STRATEšKIH INVESTICIJA, BIVšEM VLASNIKU MOżE SE VRATITI I DRUGO ODGOVARAJUćE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIšTE NA PODRUčJU ISTOG UPRAVNOG OKRUGA


Do kraja 2015. godine ili najkasnije na samom početku 2016. godine pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije naći će se Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prema rečima pomoćnika ministra pravde, Čedomir Backovića, dobra vest je što su ove izmene konačno usaglašene sa mnogim zainteresovanim stranama, a prevashodno sa onima kojima se imovina vraća.

Sudeći po najavama zainteresovanih za restituciju, države i građana, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US - dalje: Zakon) uskoro će pretrpeti neophodne izmene na zadovoljstvo obe strane. Mile Antić iz Mreže za restituciju predao je sa kolegama pismo podrške premijeru i resornim ministrima sa zahtevom da Vlada Republike Srbije što pre usvoji predložene izmene.

"Zaista više nema nijednog razloga za odugovlačenje i čekanje da Nacrt zakon ugleda svetlost dana. Znači, da ga Vlada Republike Srbije utvrdi kao Predlog zakona, dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije i ona ga usvoji što pre", smatra Antić.

Suština Nacrta zakona je da se preciziraju i uklone sve manjkavosti koje koče sprovođenje Zakona, kaže Backović.

"I, u svakom slučaju, gde je u primeni Zakona došlo do određenih spornih situacija, sad te situacije pojašnjavamo u korist povraćaja u naturi", objašnjava Backović.

Jedan od takvih primera je poljoprivredno zemljište. I prema postojećem Zakonu, na primer, predviđeno je da se vraća u naturi čak i da je zemljište komasirano, odnosno ukrupnjavano spajanjem.

"Međutim, upravo kao i u drugim zemljama, primena Zakona ukazuje i pokazuje sve nedostatke. Tako da ovo nisu prve izmene ali su prve suštinske i sadržajne izmene. Iz tog razloga, da bi se taj proces ubrzao, neophodno je da se taj Zakon donese i zarad ubrzanja postupka povraćaja komasiranog poljoprivrednog zemljišta", objašnjava Mile Antić.

U Ministarstvu pravde kažu da žele da doprinesu boljem procentu primene Zakona. Backović objašnjava da svi žele da primena Zakona ima svoj početak i kraj, da i Agencija za restituciju, na kraju, prestane da postoji, odnosno da se ceo proces restitucije u Srbiji konačno reši i završi.

Izvor: Vebsajt RTV, Svetlana Božić Krainčanić, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija