Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DIGITALIZACIJU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA: Pravilnik stupa na snagu 23. novembra 2017. godine


Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017 - dalje: Pravilnik) propisuju se bliži uslovi za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora u pogledu svrhe, ciljeva i opsega digitalizacije bibliotečko-informacione građe i izvora, stvaranja digitalnih dokumenata, formiranja i obrade digitalnih zbirki i biblioteka, čuvanja digitalnih objekata, obezbeđivanja pristupa digitalnim zbirkama i druga pitanja koja su od važnosti za vođenje baze digitalizovane bibliotečko-informacione građe.

Baza digitalizovane bibliotečko-informacione građe sadrži podatke o digitalizovanoj građi na teritoriji Republike Srbije.

Biblioteke dostavljaju propisane podatke za bazu digitalizovane bibliotečko-informacione građe u propisanom formatu.

Propisane podatke o digitalizovanoj građi svaka biblioteka dostavlja Narodnoj biblioteci Srbije, u skladu sa metapodacima koji su sastavni deo ovog Pravilnika.

Svaka biblioteka u okviru svog godišnjeg plana rada donosi svoj plan i program digitalizacije.

Da bi se sprečilo dupliranje digitalizacije bibliotečke građe, pre izrade plana i programa za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe, svaka biblioteka vrši proveru u bazi digitalizovane bibliotečko-informacione građe da li je ta građa već registrovana u toj bazi.

Pravilnik će stupiti na snagu 23. novembra 2017. godine.

Izvor: Redakcija, 16.11.2017.